Бас редактор
ҚР ҰҒА академигi, тарих ғылымдарының докторы Б.Ә. Байтанаев

Редакциялық кенес:
А.Г. Ситдиков – ТР ҰҒА корр.-мүшесi, тарих ғылымдарының докторы (Қазань, Ресей) (төраға)
В.Ф. Зайберт – тарих ғылымдарының докторы, профессор (Алматы, Қазақстан)
М.Е. Елеуов – тарих ғылымдарының докторы, профессор (Алматы, Қазақстан)
З. Самашев – тарих ғылымдарының докторы, профессор (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
С.Е. Әжiгали – тарих ғылымдарының докторы, профессор (Алматы, Қазақстан)
П.М. Кольцов – тарих ғылымдарының докторы, профессор (Элиста, Ресей)
А.А. Тишкин – тарих ғылымдарының докторы, профессор (Барнаул, Ресей)
Н.Ю. Смирнов – тарих ғылымдарының кандидаты (Санкт-Петербург, Ресей)
Р.Х. Сулейманов – тарих ғылымдарының докторы, профессор (Ташкент, Өзбекстан)
В.Б. Панковский – тарих ғылымдарының кандидаты (Киев, Украина)
Н. Бороффка – археология докторы, профессор (Берлин, Германия)
М. Фрачетти – археология докторы (Сент-Луис, АҚШ)
Т. Уильямс – археология докторы, профессор (Лондон, Ұлыбритания)

Редакциялық алқасы:
Ә.М. Манапова
– тарих ғылымдарының кандидаты (Алматы, Қазақстан)
Т.Б. Мамиров – тарих ғылымдарының кандидаты (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
Ж. Кұрманқұлов – тарих ғылымдарының кандидаты (Алматы, Қазақстан)
М.Қ. Хабдулина – тарих ғылымдарының кандидаты (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
А.А. Нұржанов – тарих ғылымдарының кандидаты (Алматы, Қазақстан)
А.А. Бисембаев – тарих ғылымдарының кандидаты (Ақтөбе, Қазақстан)
Д.А. Воякин – тарих ғылымдарының кандидаты (Алматы, Қазақстан)
Е. Ақымбек – PhD (Алматы, Қазақстан)
Ж.Р. Утубаев – тарих ғылымдарының кандидаты (Алматы, Қазақстан)

Жауапты хатшылар:
Г.С. Жұмабекова
– тарих ғылымдарының кандидаты
Ғ.А. Базарбаева – тарих ғылымдарының кандидаты

Техникалық редакторы
З.М. Толенова – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент