Келісім-хат

«Қазақстан археологиясы» журналы. Келісім-хат

«Қазақстан археологиясы» журналының бас редакторы,
ҚР ҰҒА академигі,
тарих ғылымдарының докторы
Б. Ә. Байтанаевқа

Мен, __________________________________________________________________________,

(аты-жөні толық)

_____________________________________________________________________________,

(қызметі, жұмыс орны)

Сізден менің мақаламды «___________________________________________________________________________»

«Қазақстан археологиясы» журналында жариялауыңызды сұраймын.

Сондай-ақ осы хат арқылы:

1) менің «______________________________________________________________», тақырыбындағы мақаламды журналда жариялау үшін редакциялауға өз келісімімді беремін;

2) журналды шығарушы және журнал редакциясының өкілетті адамдарына менің «_________________________________________________________________________», тақырыбындағы мақаламды жетілдіруге және оны жалпылама мәлімдеуге, оның ішінде оны қайта жаңғыртуға, журналдың құрамдас шығармасы аясында таратуға, сондай-ақ өз алдына «Интернет» желісінде орналастыруға, электронды базалар мәліметіне қосуға, сондай-ақ менің авторлық құқымды (оның ішінде авторлық құқық, атқа құқық, шығармаға дербес құқықтылылық) сақтай отырып үшінші жаққа өтеусіз тегін беруге өз келісімімді беремін;

3) менің мақаламнан библиографиялық ақпарат мағлұматын (мақалалардың библиографиялық сипаттамасы және мақалалар сілтемесі) жинақтайтын РҒДИ – Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі базасына енгізу үшін – үзінді алуға және өтеусіз метадеректер негізінде (атауы, автордың аты (құқық иесі), аңдатпа, библиографиялық материалдар және т.б.) қолдануға келісім беремін;

4) менің «______________________________________________________________», тақырыбындағы мақалам бұрын еш жерде жарияланбаған және қазіргі сәтте қаралымда және (немесе) басқа қандай да бір басылымға жариялануға қабылданған жоқ;

5) егер менің мақалам өздігімнен «Интернетте» орналастырылған жағдайда. Ол жарияланған журналдың санына толық библиографиялық сілтеме көрсетуге міндеттеме аламын.

Автор _________________ /Аты-жөні/

қолы

« » ________________ 202___ ж.

Қолы жұмыс орнындағы кадрлар бөлімімен расталады

Журнал Института Археологии